Výpočet tlaku pro nerezové bezešvé trubky Sandvik

Online výpočet tlaku je nástroj, který nabízí odhady nejvyššího přípustného vnitřního tlaku pro trubky určitých rozměrů a jakosti ocele Sandvik. Výsledek každého výpočtu je uveden jako přibližně maximální provozní tlak.

Vzhledem k rozdílům ve vnitrostátních předpisech se typ výpočtů liší podle země, a kromě toho existují další omezení. Rozhodli jsme se představit švédský, německý a americký standard. Mez kluzu až při 400°C (752°F) je dostupná pro všechny jakosti ocele.
Zde se dočtete více o výpočtech tlaku.

Výpočet tlaku

Nástroj pro online výpočet tlaku pro odhad nejvyššího dovoleného vnitřního tlaku pro trubky a potrubí.

Výpočet tlaku