Společnost Sandvik Materials Technology a její zásady pro kvalitu

Úplná spokojenost zákazníka je hlavním cílem obchodní činnosti společnosti Sandvik Materials Technology. Kvalita je měřítkem našeho výkonu z pohledu našich zákazníků a náš úspěch na trhu závisí na naší schopnosti splnit nebo překonat očekávání zákazníků. Výborná kvalita vychází z odhodlání a aktivní účasti všech zaměstnanců, což znamená, že každý z nás je odpovědný za kvalitu všeho, co děláme.

Spokojení zákazníci

  • Ve společnosti Sandvik Materials Technology jsme odhodláni poskytovat svým zákazníkům výrobky a služby, které splňují nebo překonávají jejich požadavky a očekávání.
  • Abychom uspěli, neustále nasloucháme svým zákazníkům, snažíme se porozumět jejich potřebám a zahrnujeme dlouhodobě udržitelná vylepšení do svých výrobků a procesů.
  • Aby bylo možné dívat se na nás jako na špičkovou společnost, musíme vždy podávat vyšší výkon než naši konkurenti a musíme dodávat své výrobky a služby vždy jako první a v pravý čas.

Nulové nedostatky

  • Nulové nedostatky jsou vedoucím principem ve všem, co děláme, vstříc dosažení vynikající kvality.
  • Naše metoda, abychom v tom byli úspěšní, vychází z kontrolní činnosti, způsobu myšlení ve stylu "právě od mne" a pracovní znamenitosti.

Ambiciózní cíle

  • Nastavujeme si ambiciózní kvalitativní cíle na všech vhodných úrovních v naší organizaci.
  • Naše kvalitativní cíle jasně podporují naše obchodní potřeby, posilují naše zaměření na zákazníky - a umožňují každému jedinci pochopit, jak přispět ke spokojenosti zákazníka a stálému zlepšování.

Neustálé zlepšování

  • Náš způsob práce je založen na kultuře neustálého zlepšování, která zapojuje a oslovuje všechny zaměstnance.
  • Aktivní účast každého z nás při zlepšování našich postupů a službách pro naše zákazníky je klíčem k budoucímu úspěchu společnosti Sandvik a našich zákazníků.

Sandviken, Švédsko, únor 2013

Petra Einarsson, Prezident
Sandvik Materials Technology