Vize švédského ocelářského průmyslu

Švédský ocelářský průmyslu přebírá větší odpovědnost za lidi i životní prostředí a chce být stále aktivnější při nadcházejícím přechodu k dlouhodobě udržitelné společnosti. V březnu 2013 byla proto přijata celoprůmyslová vize do roku 2050.

Vedeme v technickém vývoji

Náš výzkum a inovace působí revoluci v technologii pro společnost zítřka. Naše ocel stále posouvá hranice technických oborů.

Vychováváme kreativní jedince

Naše pracovní prostředí podporuje nová řešení pro komunity prostřednictvím globální spolupráce. Naše kreativita neustále posouvá limity současného myšlení.

Vytváříme ekologické výhody

Naše produkce využívá zdroje tak efektivně, že naše výrobní závody opouštějí pouze takové produkty, které mají hodnotu pro komunitu. Naše ambice neustále posouvá limity možného.

http://www.youtube.com/watch?v=IuRfmFjBVSg

Více o této vizi najdete na webové stránce Jernkontoret

Leták: Ocel dává tvar lepší budoucnosti