Ekologické a energetické iniciativy

Na všech článcích našeho obchodního řetězce, od nákupu surovin po výrobu a výběr přepravních systémů, jsou v popředí ekologické otázky.

Při výměně starých nebo zavádění nových chemikálií, stejně tak jako při změně našich existujících postupů a strojního zařízení, jsou úvahy o ekologii vždy velmi vysoko v agendě. Ekologické otázky máme vždy na mysli také při zvažování investic do nových výrobních závodů nebo při získávání nových společností.

Ekologické cíle

  • Snížené emise do vzduchu a vody
  • Zvýšená recyklace materiálů a vedlejších produktů
  • Snížené riziko dopadu používání nebezpečných chemikálií na životní prostředí

Energetické a klimatické záměry

  • Efektivnější využívání energie a vstupních materiálů
  • Snížené emise oxidu uhličitého

Záměry pro vývoj výrobků a rozvoj obchodní činnosti

  • Nárůst v oblasti vývoje výrobků, které z pohledu životnosti podporují principy udržitelnosti rozvoje