Recyklovaný materiál

Výrobky z nerezové oceli jsou plně recyklovatelné. Společnost Sandvik Materials Technology využívá ve svém vlastním hutnictví tolik recyklovaného materiálu, kolik je možné. Například, v běžné nerezové oceli využíváme 85 % recyklovaného materiálu.

Kovy nesené prachem, které jsou zachyceny ve filtrech v tavírně oceli, jsou také znovu využívány (následně po ošetření) v našich vlastních procesech výroby oceli. Brusný prach a třísky z výroby jsou také recyklovány do tavicího zařízení.

Stále je v procesu výzkum využívání dalších zbytkových materiálů pro vývoj užitečných výrobků, které by se mohly používat interně, nebo by je používali externí zákazníci.