Správa energie

V hlavním závodě společnosti Sandvik Materials Technology v Sandvikenu ve Švédsku je spotřeba energie jedním z hlavních ekologických aspektů. Z toho důvodu jsme přijali švédský program pro energetickou efektivitu (PFE) a zavedli jsme systém pro správu energie podle mezinárodní normy ISO 50001. Jsme také aktivně zapojeni do evropského obchodu s emisemi oxidu uhličitého.

Energetická efektivita

Hospodaření s energií je rozhodující pro ochranu životního prostředí a je to také bezpochyby důležitá ekonomická záležitost. Společnost Sandvik Materials Technology zesílila své zaměření na energetickou efektivitu a od roku 2009 jsme přijali opatření na úsporu energie, která sníží spotřebu energie o asi 52 GWh/rok. Z těchto potenciálních úspor se nám již podařilo dosáhnout snížení spotřeby energie o asi 20 GWh/rok.