Správa chemikálií

Strategií společnosti Sandvik je zajištění plné shody s REACH, což je evropská směrnice o chemikáliích a jejich bezpečném používání.

REACH se zaměřuje na registraci, hodnocení, schvalování a restrikce v oblasti chemických látek. Cílem REACH je například zlepšování ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která představují chemikálie. Prosazuje také alternativní metody pro vyhodnocování látkových rizik.

Kvůli shodě s REACH společnost Sandvik Materials Technology předem registrovala všechny nezbytné dovážené a vyráběné látky. V dalším kroku budou registrovány všechny látky, u kterých REACH uvádí povinnost registrace, a to podle směrnice během období 2010-2018.