Zdraví a bezpečnost

Jeden ze stanovených cílů společnosti Sandvik Materials Technology byl vyhlášen pod názvem Celková bezpečnost. Když provádíme kroky ke zlepšení v naší společnosti, nikdy nepřistupujeme na kompromisy v otázkách bezpečnosti. Proto je důležitý standardizovaný způsob práce v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci. Vyhodnocujeme rizika a s nimi spojená nebezpečí, přijímáme opatření ke zlepšení na našich pracovištích a snižujeme rizika pro své zaměstnance.

Naše cíle v oblasti zdraví a bezpečnosti

  • Dále snižovat četnost výskytu pracovních úrazů, nemocí a mimořádných událostí.
  • Zlepšovat zdraví a pocit duševní pohody u našich zaměstnanců
  • Zajišťovat rovnost příležitostí na pracovištích