Výzkum a vývoj a inovace

Sandvik Materials Technology má dlouhou tradici v inovacích, která se opírá o významné investice do výzkumu a vývoje. Naše centra výzkumu a vývoje se vyznačují významnými úspěchy v obchodním přínosu nových výrobků a materiálů.

Nechceme zklamat požadavky svých zákazníků, a proto systematicky shromažďujeme informace o nových a rostoucích výzvách, kterým musí čelit. Naši technici a specialisté pracují v těsném kontaktu se zákazníky a společně objevují cesty, jak na tyto výzvy odpovídat novými nebo modifikovanými výrobky.

Pro dosažení těchto cílů používá společnost Sandvik vysoce cílevědomým způsobem své zdroje výzkumu a vývoje. Naše možnosti zahrnují, například, vybavení a/nebo testovací jednotky pro:

  • Zjišťování mikrostruktury materiálů
  • Analýza mechanických a fyzikálních vlastností
  • Počítačové modelování pro optimalizaci výrobních procesů
  • Elektrické vytápěcí prvky až do výkonu 800 kW a pro plynové vytápění až do výkonu 1 MW
  • Kompletní výrobní zkoušky

Technici společnosti Sandvik disponují správnou kombinací teoretické kvalifikace a zkušeností v praxi a podílejí se na velmi aktivním výměnném programu se špičkovými výzkumnými středisky a univerzitami na celém světě.

Příklady našeho nejnovějšího vývoje

Sandvik SAF 2707 HD

Hyperduplexní materiál vyvinutý pro kritické aplikace v rafinériích ropy a dalších oborech zpracovatelského průmyslu. Díky svým vynikajícím protikorozním vlastnostem překonává Sandvik SAF 2707 HD neustále většinu ostatních materiálů v tvrdém prostředí obsahujícím chlorid, jako jsou výměníky tepla chlazené mořskou vodou.
Přečtěte si více o Sandvik SAF 2707 HD

Sanergy HT™

Předem potahovaný přesný páskový materiál určený pro použití ve vysokoteplotních palivových článcích nebo v palivových článcích s pevnými oxidy. Předem potahovaný pásek Sanergy HT™ kombinuje vysokou elektrickou vodivost s vysokou odolností proti korozi a přispívá tak ke dlouhé životnosti palivového článku.
Přečtěte si více o Sanergy HT™

Sanicro 25

Materiál vytvořený pro příští generaci energetických kotlů na uhlí. Sanicro 25 je ideální pro trubky předehřívačů a přehřívačů a přispívá k výrazně vyšší efektivitě a ostře sníženým emisím CO2.
Přečtěte si více o Sanicro 25

Sandvik Finemac

Bezolovnatý materiál pro výrobu malých komponentů hodin. Sandvik Finemac je ekologicky vhodná alternativa s obráběcími vlastnostmi, které se vyrovnají nebo dokonce překonají materiály používané v současné době v hodinovém průmyslu.
Přečtěte si více o Sandvik Finemac