22 hits

22 hits on all pages in O nás

Řízení kvality

Společnost Sandvik Materials Technology se neustále snaží uspokojovat očekávání zákazníků v oblasti všech výrobků a služeb.

Výrobky a služby

Sandvik Materials Technology nabízí široký sortiment prvotřídních a vysoce konstrukčně zpracovaných výrobků založených na integrované výrobní základně a rozsáhlém výzkumu a vývoji.

Vize švédského ocelářského průmyslu

Švédský ocelářský průmyslu přebírá větší odpovědnost za lidi i životní prostředí a chce být stále aktivnější při nadcházejícím přechodu k dlouhodobě udržitelné společnosti. V březnu 2013 byla proto přijata celoprůmyslová

Zásady pro kvalitu

Úplná spokojenost zákazníka je hlavním cílem obchodní činnosti společnosti Sandvik Materials Technology. Kvalita je měřítkem našeho výkonu z pohledu našich zákazníků a náš úspěch na trhu závisí na naší schopnosti splnit

Případové studie

Výrobky firmy Sandvik zajišťují zákazníkům produktivitu, spolehlivost a efektivní náklady. Máme dlouhou historii v široké skále průmyslových odvětví po celém světě, a za ta léta jsme pomohli velkému počtu zákazníků přesáhnout

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby EHS Prostředí, zdraví a bezpečnost - kontaktní osoby BOZP, prostředí, zdraví, bezpečnost Kontaktní osoby pro dotazy vztahující se k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti v rámci Sandvik Materials Technology. Generální

Bezpečnostní záznamové listy

Naše výrobky z nerezové oceli obsahují běžně více než 1 % niklu. Podle zákonných požadavků to znamená, že musíme vydat bezpečnostní záznamové listy (Safety Information Sheets - SIS). Naše výrobky jsou plně recyklovatelné. Velké

Zaměstnání

Jako globální společnost s vyspělými technologiemi, která neustále roste, poskytuje Sandvik podnětné pracovní příležitosti v různých pracovních oblastech na celém světě.

Recyklovaný materiál

Výrobky z nerezové oceli jsou plně recyklovatelné. Společnost Sandvik Materials Technology využívá ve svém vlastním hutnictví tolik recyklovaného materiálu, kolik je možné. Například, v běžné nerezové oceli využíváme

JIS

Certifikáty JIS Certifikáty JIS jis, certifikát, osvědčení Certifikáty JIS (Japanese Industrial Standards - Japonské průmyslové normy) v rámci Sandvik Materials Technology. Certifikáty JIS (Japanese Industrial Standards - Japonské průmyslové

Go to page: 1(This page) , 2 , 3 Next