22 hits

22 hits on all pages in O nás

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby EHS Prostředí, zdraví a bezpečnost - kontaktní osoby BOZP, prostředí, zdraví, bezpečnost Kontaktní osoby pro dotazy vztahující se k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti v rámci Sandvik Materials Technology. Generální

Bezpečnostní záznamové listy

Naše výrobky z nerezové oceli obsahují běžně více než 1 % niklu. Podle zákonných požadavků to znamená, že musíme vydat bezpečnostní záznamové listy (Safety Information Sheets - SIS). Naše výrobky jsou plně recyklovatelné. Velké

Zdraví a bezpečnost

Jeden ze stanovených cílů společnosti Sandvik Materials Technology byl vyhlášen pod názvem Celková bezpečnost . Když provádíme kroky ke zlepšení v naší společnosti, nikdy nepřistupujeme na kompromisy v otázkách bezpečnosti. Proto je důležitý

Zásady pro kvalitu

Úplná spokojenost zákazníka je hlavním cílem obchodní činnosti společnosti Sandvik Materials Technology. Kvalita je měřítkem našeho výkonu z pohledu našich zákazníků a náš úspěch na trhu závisí na naší schopnosti splnit

Správa chemikálií

Strategií společnosti Sandvik je zajištění plné shody s REACH, což je evropská směrnice o chemikáliích a jejich bezpečném používání.

Naše obchodní koncepce

Rozhodli jsme se stát špičkovým světovým dodavatelem moderních kovových a keramických materiálů, výrobků a systémů pro průmyslové vytápění - bez kompromisu k našim cílům v oblasti trvale udržitelného rozvoje .

Globální přítomnost

Jako zákazník společnosti Sandvik máte přístup k místním obchodním zástupcům, kteří vám mohou poskytnout veškeré služby vztahující se k výrobkům a technickou podporu. Naše prodejní týmy pracují v těsném kontaktu

O nás

O nás nerezový, kovový, keramický, trubka, drát, pásek Sandvik Materials Technology je špičkový světový výrobce produktů založených na moderních kovových a keramických materiálech. Druhy výrobků zahrnují například

JIS

Certifikáty JIS Certifikáty JIS jis, certifikát, osvědčení Certifikáty JIS (Japanese Industrial Standards - Japonské průmyslové normy) v rámci Sandvik Materials Technology. Certifikáty JIS (Japanese Industrial Standards - Japonské průmyslové

Výzkum a vývoj a inovace

Sandvik Materials Technology má dlouhou tradici v inovacích, která se opírá o významné investice do výzkumu a vývoje. Naše centra výzkumu a vývoje se vyznačují významnými úspěchy v obchodním přínosu nových

Go to page: Previous , 1 , 2(This page) , 3 Next