Korrosionstabeller

Korrosionsdata i dette afsnit er hovedsagelig baseret på resultaterne af laboratorietest, hvilket ikke er helt sammenligneligt med faktiske driftsforhold. Korrosionstabellerne kan bruges som en rettesnor ved valg af materialer, og formålet er at lette forståelsen for de forskellige typer af korrosionsskader, der kan opstå som følge af dårligt materialevalg. Det er imidlertid almindeligt kendt, at rustfrit ståls ydeevne under drift kan påvirkes betydeligt af små ændringer i det omgivende miljø eller anvendelsen heraf.

S