Trykberegning for Sandviks rustfrie, sømløse rør

Sandviks online-trykkalkulator er et værktøj, som giver skøn over det maksimalt tilladelige indvendige tryk for rør i forskellige dimensioner og Sandvik-ståltyper. Resultatet af den enkelte beregning vises som et omtrentligt maksimalt arbejdstryk.

På grund af forskel i de nationale regelsæt varierer denne type beregninger fra land til land, og der er mange begrænsninger. Vi har valgt at vise svensk standard, tysk standard og amerikansk standard. Beregningsstyrke op til 400 °C (752 °F) angives for hver ståltype.
Læs mere om trykberegninger

Trykberegninger

Kalkulator for maksimalt tilladeligt arbejdstryk

Trykberegningsværktøj