Miljø- og energimæssige initiativer

I alle dele af vores forretningskæde, fra indkøb af råmaterialer til produktion og valg af transportsystemer tænker vi på miljøet.

Ved udskiftning af gamle eller indførelse af nye kemikalier samt ændring af vores eksisterende fremstillingsprocesser og maskinpark står miljømæssige hensyn meget højt på dagsordenen. Der tages også hensyn til miljøet, når vi investeringer i nye anlæg eller erhverver nye virksomheder.

Miljømål

  • Reducere emissioner i luft og vand
  • Øge genvindingen af materialer og biprodukter
  • Mindske risikoen for miljømæssige indvirkninger fra brugen af skadelige kemikalier

Energi- og klimamål

  • Mere effektiv anvendelse af energi og inputmateriale
  • Reducere emissioner af kuldioxid

Mål for produkt- og forretningsudvikling

  • Øge udviklingen af produkter, som ud fra et livscyklusperspektiv understøtter principper om bæredygtighed