Sundhed og sikkerhed

Et af de mål, som Sandvik Materials Technology har defineret, er Total sikkerhed. Når vi laver forbedringer i vores virksomhed, går vi aldrig på kompromis med sikkerheden. Det er derfor vigtigt at have en standardiseret tilgang til at arbejde med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi vurderer farer og hermed forbundne risici, træffer foranstaltninger til at forbedre vores arbejdspladser og mindske risikoen for vores medarbejdere.

Vores mål for sundhed og sikkerhed

  • Yderligere reduktion af antallet af arbejdsrelaterede skader, sygdomme og hændelser
  • Forbedring af vores medarbejderes sundhed og velbefindende
  • Sikring af lige muligheder på arbejdspladsen