Visionen for den svenske stålindustri

Ved at tage større ansvar for både mennesker og miljø har den svenske stålindustri til hensigt at spille en endnu mere aktiv rolle i det igangværende skift til et bæredygtigt samfund. I marts 2013 har man derfor tiltrådt en vision på tværs af hele industrien frem mod 2050.

Vi fører an i den teknologiske udvikling

Vores research og innovation revolutionerer teknologien for fremtidens samfund. Vores stål udfordrer konstant teknikkens grænseområder.

Vi opfostrer kreative mennesker

Vores arbejdsmiljø fostrer nye løsninger til glæde for samfundet via globalt samarbejde. Vores kreativitet udfordrer konstant grænserne for samtidens tænkning.

Vi skaber miljømæssige fordele

Vores produktion anvender ressourcer så effektivt, at kun produkter, der har værdi for samfundet, forlader vores fabriksanlæg. Vores ambition udfordrer konstant grænserne for det mulige.

http://www.youtube.com/watch?v=IuRfmFjBVSg

Se mere om visionen på webstedet Jernkontoret

Brochure: Stål former en bedre fremtid