Produkter

Sandvik Materials Technology tilbyder et bredt sortiment af højteknologiske produkter baseret på integreret produktion, førende FoU samt standardprodukter i topkvalitet.

Produktgrupper

  • Stang
  • Automatstål
  • Emnerør
  • Bjergborstål

Smedesemner, valseemner, extrusionsemner og strengstøbte emner.

For bipolar plates and interconnects used in fuel cells and electronic components.

Precisionsbåndstål

Produkter og systemer for industriel varmning

Sømløse- og svejste rør, rørdele og flanger

Rundt

Plade i speciallegeringer

A range of technical services based on our materials and applications knowledge and manufacturing expertise.

Produkter lavede af legeringer med kontrollert varmeudvigning, såkalt CE – Controlled Expansion - alloys

Gas atomized metal powders.