Sandviks cookiepolicy

1. Inledning

Sandvik AB och Sandviks dotterbolag använder spårningstekniker som webbkakor (gemensamt kallade ”cookies”) för att samla in uppgifter om hur du använder de webbplatser och mobilappar som omfattas av denna Cookiepolicy. Det gör vi för att förbättra våra webbplatser, mobilappar och andra webbtjänster så att du får en mer individanpassad och relevant onlineupplevelse. Våra leverantörer kan också använda cookies i egna syften såsom beskrivs nedan under Annonsering och annonsmätning. Under cookieinställningarna kan du bestämma vilka leverantörer som ska få tillgång till de personuppgifter som samlas in genom våra cookies.

I den här Cookiepolicyn förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi samlar in, varför, på vilken rättslig grund och vart de överförs. Vi redogör också för dina rättigheter avseende de insamlade personuppgifterna och vart du kan vända dig om du har frågor.

Information om hur vi behandlar andra personuppgifter än de som samlas in genom cookies (t.ex. när du fyller i formulär eller svarar på enkäter) finns i Sandviks integritetspolicy.

Detta sekretessmeddelande kan komma att uppdateras. Mindre uppdateringar tillkännages med ett nytt ikraftträdandedatum. Vid eventuella större förändringar ber vi om ditt samtycke igen med en länk till den nya Cookiepolicyn.

2. Vilka är ”vi”?

När vi talar om ”Sandvik”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” i den här Cookiepolicyn syftar vi på Sandvik Materials Technology EMEA AB eller det Sandvikföretag som ansvarar för webbplatsen och de cookies den innehåller. En lista över Sandviks juridiska enheter finns här.

3. Om cookies

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en teckensträng). Webbservern skickar filen till din webbläsare, som sparar den på din enhet. Identifieringsinformationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång din webbläsare ber servern att få tillgång till webbplatsen.

Cookies kan vara antingen beständiga eller sessionsbaserade. En beständig cookie lagras i webbläsaren fram till dess utgångsdatum, om den inte raderas av användaren före detta datum. En sessionscookie löper däremot ut när användarsessionen avslutas, d.v.s. när webbläsaren stängs.

4. Varför vi använder cookies och vilka typer av personuppgifter vi samlar in

Vi använder cookies för de syften som beskrivs nedan.

Nödvändiga

Det finns två olika typer av nödvändiga cookies som inte kan inaktiveras: nätverkscookies och funktionella cookies. Nätverkscookies behövs för att webbplatsen eller appen ska fungera. Ett exempel är sessionscookies som följer användarens aktiviteter under besöket så att han/hon kan navigera fram och tillbaka mellan olika sidor utan att tidigare åtgärder under samma session går förlorade. De optimerar också prestandan genom att hämta data från en plats som ligger så nära användaren som möjligt. Funktionella cookies sparar dina preferenser och inställningar. De håller till exempel reda på dina personliga val och kommer ihåg var du har pausat en video. De hjälper dig också att börja chatta med oss och kommer ihåg om du har besökt webbplatsen tidigare så att meddelanden för nya besökare inte visas.

Användningen av dessa cookies baseras på våra berättigade intressen att tillhandahålla säkra och välfungerande webbplatser, kommunicera med allmänheten och erbjuda webbaserade tjänster.

Personuppgifter som behandlas i detta syfte: Enhetsattribut som typ av webbläsare, mobilenhetens ID, tidszon, operativsystem och plattform. Uppgifter som indirekt identifierar dig kopplas samman med ditt konto (om du har ett) och andra uppgifter om dig som vi har samlat in. Vi använder din IP-adress för att bestämma din ungefärliga plats.

Nödvändiga
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
.www.materials.sandvik OptanonAlertBoxClosed 1st Party
materials.sandvik __cfduid 1st Party
www.materials.sandvik .ASPXANONYMOUS, OptanonConsent, ARRAffinity 1st Party
.kanthal.com __cfduid 3rd Party
cookielaw.org __cfduid 3rd Party
.onetrust.com __cfduid 3rd Party
onetrust.com __cfduid 3rd Party
dl.episerver.net __cfduid 3rd Party

Mätning och prestanda

De här cookiefilerna gör det möjligt för oss att mäta antalet besökare på våra webbplatser och se hur de navigerar och hur ofta de använder våra webbtjänster. De ger oss också möjlighet att övervaka prestandan, t.ex. felmeddelanden och hur lång tid det tar för sidor och filmer att läsas in. Därmed kan vi se till att våra webbplatser och tjänster fungerar som de ska. Den här typen av cookies använder vi endast med ditt samtycke.

Personuppgifter som behandlas i detta syfte: Hur ofta du besöker våra webbplatser, appar och webbtjänster och hur du interagerar med våra webbplatser. Uppgifterna samlas dock in i aggregerad form, vilket innebär att vi får anonymiserad(e) mätdata och statistik som inte gör det möjligt att identifiera dig som individ.

Vi kombinerar uppgifter om dig med uppgifter om andra användare för att skapa målgruppssegment med aggregerade data som inte gör det möjligt att identifiera dig. Till exempel genererar vi statistiska, demografiska och användningsrelaterade metadata. Om vi kombinerar eller sammanför aggregerade data med dina personuppgifter betraktar vi dessa kombinerade uppgifterna som personuppgifter och behandlar dem enligt Sandviks integritetspolicy.

Mätning och prestanda

Cookie Subgroup Cookies Cookies used
www.materials.sandvik _hjIncludedInSample, ai_user, ai_session 1st Party
materials.sandvik _gid, _hjid, _gat_UA-, _gat_UA-15413253-1, _gclxxxx, _ga 1st Party
script.hotjar.com _hjCachedUserAttributes, _hjIncludedInPageviewSample

Annonsering och annonsmätning

Vi och våra leverantörer använder cookies placerade på våra webbplatser för att visa annonser i andra appar eller på andra webbplatser baserat på det innehåll du tar del av, din webbaktivitet samt ungefärlig plats eller enhetstyp. Vi kan komma att skapa en profil utifrån dina intressen i syfte att visa relevanta och anpassade annonser för dig på andra webbplatser. Om du inte godkänner dessa cookies kommer annonserna som visas att vara mindre anpassade. Den här typen av cookies använder vi endast med ditt samtycke.

Personuppgifter som behandlas i detta syfte: information om din webbaktivitet på våra onlineplattformar och andra webbplatser eller plattformar tillhörande tredje part (mobilappar), inklusive länkar som du har klickat på eller delat med andra, t.ex. via e-post eller sociala medier, vilken typ av innehåll du har interagerat med, hur länge interaktionen varade och interaktionens karaktär. Utifrån dessa uppgifter kan vi dra slutsatser om dina intressen och preferenser med avseende på vårt onlineinnehåll och våra webbtjänster.

Under cookieinställningar hittar du mer information om hur våra leverantörer använder dina personuppgifter för detta ändamål. Där kan du också administrera ditt samtycke avseende dessa leverantörer.

Annonsering och annonsmätning

Cookie Subgroup Cookies Cookies used
sandvik _fbp 1st Party
.linkedin.com bcookie, UserMatchHistory, lidc, lang 3rd Party
yahoo.com A1S, GUC, A3, B, A1 3rd Party
facebook.com fr 3rd Party
.adnxs.com uuid2 3rd Party
.ads.linkedin.com lang 3rd Party
.youtube.com YSC, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, GPS 3rd Party
youtube.com GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 3rd Party
.www.linkedin.com bscookie 3rd Party
www.facebook.com 3rd Party
linkedin.com lang, UserMatchHistory, lidc, lissc, bcookie 3rd Party
hm.baidu.com HMACCOUNT 3rd Party
doubleclick.net test_cookie, IDE 3rd Party
ads.linkedin.com lang 3rd Party
.facebook.com fr 3rd Party
.doubleclick.net IDE, test_cookie 3rd Party
www.linkedin.com bscookie 3rd Party

5. Lagringsperioder för olika ändamål

Nödvändiga
Name of service Retention time
OneTrust 1 year
EpiServer application insight 3 months
Mätning och prestanda
Name of service Retention time
HotJar 30 days
Individanpassat innehåll
Name of service Retention time
EpiServer insight Until user opts-out and then for up to 48 hours until removed.
Annonsering och annonsmätning
Name of service Retention time
Google Analytics 26 months

6. Delning av dina personuppgifter

Normalt används dina personuppgifter endast inom det Sandvikföretag som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, men i vissa fall kan vi dela dina uppgifter enligt följande:

Inom Sandvikkoncernen

Vi delar dina personuppgifter mellan Sandviks juridiska enheter, våra dotterbolag, för att alla Sandvikföretag ska kunna förbättra sina webbplatsers funktion samt visa mer relevant innehåll och, i vissa fall, mer relevanta annonser för dig.

Med våra tjänsteleverantörer som agerar å våra vägnar

Med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter å våra vägnar när de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. dataanalys, annonsnätverk samt undersökning och marknadsföring. De behandlar endast personuppgifter på uppdrag av oss och i enlighet med de databehandlingsavtal vi har tecknat med dem.

Med våra leverantörer för deras egna ändamål

Med våra leverantörer för deras egen annonsering och mätning, dock endast om du har gett ditt samtycke till detta.

Vi kan också komma att dela aggregerade eller anonymiserade uppgifter som inte rimligen kan användas för att identifiera dig. Till exempel kan vi dela aggregerade eller anonymiserade uppgifter med leverantörer för att vi och de ska förstå hur människor använder våra webbtjänster. Det gör vi för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.

Under cookieinställningarna kan du ange hur dina personuppgifter får delas med våra leverantörer.

Internationell överföring

Om uppgifter måste överföras utanför EU/EES ser vi till att ett avtal med Europeiska kommissionens standardklausuler har ingåtts med den berörda tredjepartsaktören. Inom Sandvik har vi tecknat ett avtal (som innehåller standardklausulerna) för överföring av uppgifter inom koncernen och vidtagit andra säkerhetsåtgärder i de fall det har varit nödvändigt. Med våra tjänsteleverantörer har vi tecknat databehandlingsavtal som inbegriper standardklausulerna och med våra leverantörer har vi avtal på plats som tydliggör på vilken nivå vi förväntar oss att de skyddar dina personuppgifter.

Du kan begära att få en kopia på dokumentation som styrker att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter vid överföring utanför EU/EES.

7. Dina rättigheter – gäller användare i EES/EU samt Storbritannien

Du kan uppfylla dina GDPR rättigheter nedan på förfrågan om personuppgifter:

  1. Rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas. Om så är fallet har du rätt att ta del av dina personuppgifter samt rätt till viss annan information, t.ex. behandlingens syfte. Du har också rätt att få ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.
  2. Du har rätt att, med hänvisning till dina specifika omständigheter, invända mot att dina personuppgifter behandlas efter intresseavvägning.
  3. Om behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke under cookieinställningarna.
  4. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
  5. Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  6. För att möjliggöra dataportabilitet har du rätt att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke.

8. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten i det land där du bor, där du arbetar eller där du tror att en överträdelse av GDPR har begåtts.

9. Hantera cookies

Alla cookies som inte betraktas som ”nödvändiga” kan inaktiveras (per syfte) under cookieinställningarna.

10. Våra kontaktuppgifter

Den här webbplatsen ägs och drivs av Sandvik AB. Vi är ett svenskregistrerat företag med organisationsnummer 556734-2026 och vårt säte är:

Sandvik Materials Technology EMEA AB
Storgatan 2
811 81 Sandviken
Sverige

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbplats.