Materialcenter

Sandviks program omfattar ett brett sortiment av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter av titan och zirconium. I vårt materialcenter har du tillgång till exempelvis datablad och korrosionstabeller för våra material.

Korrosionstabeller för olika media och miljöer.

Teknisk data för våra olika legeringar och material.

Online-kalkylator för beräkning av högsta tillåtna inre tryck för rör.

Ledande forskning och utveckling.

Online grade selection guide designed to help you quickly find the most suitable slickline grade for your particular well.