Materialcenter

Sandviks program omfattar ett brett sortiment av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter av titan och zirconium. I vårt materialcenter har du tillgång till exempelvis datablad och korrosionstabeller för våra material.

Korrosionstabeller för olika media och miljöer.

Teknisk data för våra olika legeringar och material.

Online-kalkylator för beräkning av högsta tillåtna inre tryck för rör.