Tryckberäkningar för Sandviks rostfria sömlösa rör

Sandviks tryckberäkningsverktyg är en online-kalkylator som beräknar högsta tillåtna inre tryck för rör i olika dimensioner och Sandvik-stålsorter. Resultatet av varje beräkning presenteras som ett ungefärligt högsta tillåtna arbetstryck.

På grund av att nationella regler skiljer sig åt så varierar tryckberäkningar mellan olika länder. Vi har valt att presentera svensk standard, tysk standard och amerikansk standard. Sträckgräns upp till 400°C (752°F) uppges för varje stålsort.
Läs mer om tryckberäkningar

Tryckberäkningar

Online-kalkylator för beräkning av högsta tillåtna inre tryck för rör.

Online-kalkylator