Sandvik vinner pris i Naturvårdsverkets innovationstävling

När miljöminister Karolina Skog delade ut priser i Naturvårdsverkets innovationstävling i Almedalen i veckan fanns Andreas Rahm Yhr, forskningsingenjör på Sandvik, bland vinnarna.

Hur skulle Öresundsbron kunna byggas utan utsläpp av växthusgaser 2045?

Den frågan har två lag tävlat mot varandra för att lösa under det senaste året. Det vinnande förslaget i kategorin Transformativ helhetslösning för nollutsläpp bestod av en klimatpositiv stål- och betongkonstruktion i bikakestruktur, som sparar material och producerar energi.

– Materialet, framför allt stål och cement, är oftast den stora utsläppsboven i infrastrukturindustrin. När det gäller ståltillverkning har vi föreslagit en lösning som bygger på förnybar energi och en energismart tillverkningsprocess, medan cement-konceptet bygger på att man samlar upp koldioxiden som frigörs i tillverkningen så kallad ”carbon capture”, berättar Andreas.

Den allra största andelen stål i världen tillverkas idag i en masugnsprocess. Den genererar utsläpp på cirka två ton koldioxid för varje ton tillverkat stål, medan den elektrostålprocess som exempelvis Sandvik använder endast släpper ut 0,4 ton koldioxid för varje ton stål.

­– Bara genom att, där det är möjligt, välja stål tillverkat via elektrostålprocessen kan man redan idag dra ned rejält på koldioxidutsläppet. Det är inte många som känner till det utan man tenderar att göra som man alltid har gjort när det gäller material och materialval. Jag hoppas att vår medverkan i den här tävlingen kan bidra till att fler förstår skillnaden, berättar Andreas.

Höghållfast stål är en viktig del i den klimatsmarta lösningen, tack vare längre hållbarhet och lättare konstruktioner med mindre materialåtgång. Här har Andreas haft en nyckelroll. Han berättar att han har haft god hjälp av Sandvik-organisationen under projektets gång.

– Det finns så mycket kunskap i vår organisation om material, men också om miljöfrågor. Jag har personligen lärt mig hur mycket som helst under det här året, framförallt har jag fått en djupare förståelse för vilka utmaningar vi står inför framöver ur miljöhänseende, berättar han.

De båda lagens bidrag kommer nu att kunna användas för framtida bro-konstruktioner men även för infrastrukturen som helhet. Att lagen utgick från bron var framför allt för att det är en känd konstruktion, att den har ett stort symbolvärde och att det finns data att räkna på. Den har fått representera de delar som är med i infrastrukturbranschen. Vinnova kommer också att utlysa finansiering för olika förstudier kopplade till lagens koncept, för att se till att tävlingen genererar klimatnytta framöver.

– Den stora vinnaren är infrastrukturbranschen som nu har tio lovande innovationskoncept för nollutsläpp, alla med nya affärsmöjligheter, att fortsätta jobba med, säger Eva Dalenstam, innovationssamordnare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Den vinnande konstruktionen

Bridge_mockup_1200.pngBrons konstruktion bygger på tre tunnlar i hexagonform, vilket ger bron ett ormliknande utseende. Hexagongeometrin möjliggör en optimal relation mellan styrka och vikt, och rören i höghållfast korrosionsbeständigt stål minimerar materialåtgången och maximerar livslängden. Ormen ska kunna ”ömsa skinn” genom utbytbara tunnelrör som med tiden successivt byts ut. Jämfört med den riktiga bron som invigdes år 2000 är materielmängden reducerad med 50% för betongen och 30% för stålet. Materialens tillverkningsprocesser binder och fångar upp mer koldioxid än vad de släpper ut. Bron producerar och är självförsörjande på energi genom vindkraftverk, solceller och vågkraft.

Deltagare Lag blå (Sandviks medverkan)

Charlotte Bergman, lagledare (ELU)
Martin Andersson (Skanska)
Thomas Fägerman (Swerock)
Mats Wendel (Peab Asfalt)
Ulf Wiklund (Tyréns)
Daniel Ekström (WSP)
Björn Johansson (CTH)
Chuan Wang (Swerea MEFOS)
Andreas Rahm Yhr (Sandvik)
Karin Comstedt Webb (Cementa)
Yvonne Andersson-Sköld (VTI)
Martin Erlandsson (IVL)

Tävlingen

Oresundsbro.pngNaturvårdsverket står bakom tävlingen, tillsammans med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys. 29 företag och organisationer i två lag har tävlat mot varandra för att hitta den mest energieffektiva brokonstruktionen. Lagen har haft representanter från bland annat cement- och stålindustri, bygg- och anläggningsbranschen samt universitet och forskningsinstitut. Tävlingen har pågått i ett år, där lagen träffats vid fem tillfällen att bland annat lyssna på inspirationsföreläsningar, titta på Öresundsbron, besökt olika företag och arbetat med sina respektive koncept.

Naturvårdsverkets pressmeddelande