Avtal om försäljning av biogasöverskott till Sandvik

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Gästrike Ekogas och Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology för att ta vara på biogasanläggningens överskott på biogas. Det bidrar till att Sandviks industriområde i Sandviken kan sänka koldioxidutsläppen med flera tusen ton per år genom att ersätta delar av olja, gasol och naturgas med koldioxidneutral biogas. En vinst både för Gästrike Ekogas, Sandvik och inte minst för miljön.

Industriområdet i Sandviken använder olja och gas för bland annat värmebehandling av material. Samtidigt finns ambitioner att minska användningen av fossila bränslen.

På Gästrike Ekogas i Forsbacka tillverkas biogas av hushålls- och trädgårdsavfall motsvarande två miljoner liter bensin per år i en process som är helt koldioxidneutral. Tack vare den höga metanhalten fungerar biogasen utmärkt som fordonsbränsle. Problemet är att efterfrågan från fordonsägare, som är den huvudsakliga målgruppen, är så låg. Konsekvensen har blivit att omkring 70 procent av den fina gasen istället eldas upp.

Från och med hösten 2018 köper Sandvik Materials Technology allt överskott som biogasanläggningen producerar.

– Vi använder stora mängder gas idag och har avsättning för allt deras överskott och många gånger mer. Vår ambition är att minska användningen av fossila bränslen. Att skifta från gasol och olja till biogas innebär att vi beräknas kunna sänka koldioxidutsläppen från industriområdet i Sandviken med flera tusen ton per år, säger Lars Andersson, Energy Supply Manager på Sandvik Materials Technology.

Leveranserna kommer att ske i tuber med komprimerad gas. Denna förs sedan ut i naturgasledningen som redan finns på industriområdet.

Vad betyder koldioxidneutral?

Det betyder att koldioxiden ingår i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras. I Forsbacka betyder det att biogas tillverkas av bland annat hushålls- och trädgårdsavfall som tidigare tagit upp koldioxid från luften.