Skrev under studentmanifest om en hållbar framtid - gör nu exjobb på Sandvik

Jacob Hedin och Jesper Bergman från Linköpings Universitet

Går det att kombinera en helt cirkulär hållbarhetsmodell och samtidigt vara lönsam? Det är vad Jacob Hedin och Jesper Bergman från Linköpings Universitet ska ta reda på under vårens exjobb på Sandvik Materials Technology i Sandviken.

Att det blev just Sandvik som ex-jobbet landade på bottnar i känslan att det finns en vilja inom företaget att på riktigt göra något bra och driva sin affär inom hållbarhetsområdet. Något som både Jacob och Jesper värderar högt hos ett företag samt att det förstås är starkt kopplat till Mastersutbildningens inriktning Hållbart företagande.

- Hållbarhetsutmaningen är en av våra största utmaningar och för mig känns det viktigt att jobba på ett företag som arbetar med hållbarhet på ett systematiskt sätt. Jag brinner för att få utveckla nya lösningar som är hållbara och då vill man ju känna att man har delade ambitioner i den frågan med arbetsgivaren, säger Jesper.

Jacob håller med och berättar att de båda har skrivit under Student Manifest som startades i Frankrike 2018 och som handlar om att endast arbeta på företag med en tydlig hållbarhetsprofil.

- För oss var det en självklarhet att skriva på. Vi vill endast arbeta för företag som delar våra värderingar om att arbeta seriöst med hållbarhetsfrågor, förklarar han.

Caset som Jacob och Jesper ska ta sig an under ex-jobbet handlar om möjligheterna till en lönsam cirkulär affär genom att effektivisera flödet över hur vi tar tillbaka eget material från kund.

- Den modell vi jobbar efter är återtagande av en produkt ur flera perspektiv. Vi tittar på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter där hela idéen bygger på att det finns ett tydligt värde inom alla delar. Vi kommer att jobba med Sandvik Materials Technology som helhet och djupdyka mer konkret på Division Strip och deras affär, säger Jesper.

Idag kommer 84% av det stål som tillverkas på Sandvik i Sandviken från förnybart material i form av eget och inköpt skrot. Att optimera återtagandet av material från kunder skulle öka den siffran ytterligare.

- Det som lockade med stålindustrin var att stål i sig kan användas om och om igen om det tas tillvara på rätt sätt. Ju högre grad förnybart material från start, desto bättre totalekonomi blir det på produkten i slutänden, säger Jacob.

Bonusen som skapas utifrån en cirkulär affär är att man får total kontroll över råmaterialet: Det i sin tur förenklar processen att tillverka nytt stål i och med att man vet de exakta legeringarna i grundmaterialet. Dessutom tjänar kunden på ett sådant upplägg då de får betalt för sitt skrot samtidigt som de faktiskt också gör en insats för miljön.

- Mycket av hållbarhetsarbetet handlar i dagsläget också om att nå ut med sina mål och vad man faktiskt gör inom det här området. Det blir allt viktigare att visa hur man driver både sin egen och sina kunders utveckling och tar ett globalt ansvar för en hållbar framtid, avslutar Jacob.

Relaterade länkar:

- Sandviks hållbarhetsarbete (Eng)
- Linköpings Universitet
- Studentmanifestet