Stålindustrin går från ord till handling

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Regeringen har satt ett ambitiöst mål och stålindustrin går nu från ord till handling när man i allt större omfattning elektrifierar sina ugns- och värmeprocesser.

Onsdagen den 8 maj samlades ett 30-tal personer från industrin på Kanthal i Hallstahammar för att höja sin kunskapsnivå inom teknik- och processutveckling, samt lära sig hur system kan effektiviseras med hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Det var Triple Steelix och Jernkontoret som bjöd in till nätverksträff. SSAB, Ovako, Fagersta Stainless, Uddeholm och Höganäs var några av de företag som var representerade. Forskare från bland annat Swerim och KTH fanns också på plats.

­– Svensk stålindustri ligger i framkant när det gäller omställning, men vi har fortfarande lång väg att gå. Kanthal har teknologin, kompetensen och kapaciteten att elektrifiera stålindustrin, sa Nicklas Nilsson, VD för Kanthal, i sin välkomstpresentation.

Att elektrifiera industrin innebär stora vinster för miljön, men även för lönsamhet, arbetsmiljö och säkerhet. Marcus Andersson, visade en rad konverteringar som gjorts hos Kanthalkunder runt om i världen, med kostnadsbesparingar på mer än 30% i kombination med kraftigt reducerade koldioxidutsläpp och tysta, torra och säkra processer.

­– Verkningsgraden på el är ungefär 85%, jämfört med gasol som ligger på ungefär 15%. Det betyder att energiåtgången är en bråkdel för el jämfört med gas och du behöver inte installera lika mycket kapacitet, berättade Marcus.

Möjligheter och utmaningar

Att elektrifiera stålindustrin är dock inget man gör i en handvändning. Tillgång på el är en utmaning, brist på kvalificerade elektriker är en annan. Framför allt de malmbaserade stålverken står dessutom inför betydande omvandlingskostnader.

­ – Att stoppa produktionen för att konvertera från gaseldade efterbehandlingsugnar till nya elugnar är fullt tekniskt möjligt, men blir oerhört kostsamt, berättade Anders Carlestam från SSAB. Konvertering av masugnen i Oxelösund till en ljusbågsugn är det första steget för SSAB mot fossilfri ståltillverkning och planen är att vara helt fossilfria år 2045.

Viktor Dahlqvist, Produktionschef på Ovakos rörverk i Hofors, berättade om deras omställnings- och effektiviseringsplan för ugnar, samt vilka åtgärder som redan genomförts.

­– Vi har gjort ett antal elektrifieringar, bland annat i en rullhärdsugn, där vi gått från 600 till 200 kWh/ton i energiåtgång. Förutom besparingar är prestanda, säkerhet och precision de största fördelarna för oss, berättade han.

Sammanfattningsvis kommer storskalig elektrifiering att krävas för att nå målen om en fossilfri stålproduktion, men det kommer att krävas samverkan och kunskapsutbyte i hela industrin, tillsammans med forskningsvärlden.