200 år med fokus på framtiden

Sandvik är partner i Teknik 200 som uppmärksammar att det är 200 år sedan Sverige fick sin första högre tekniska utbildning. Med avstamp i historien syftar jubileumsåret till att trygga industrins framtida kompetensbehov genom att väcka intresse hos unga att gå en högre teknisk utbildning.

Fahlu Bergsskola startade sin första utbildning 1819 och var senare en del av grunden till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Sandviks kompetensbehov inom materialteknik kommer att öka, och som partner i Teknik 200 bidrar Sandvik med engagemang och insyn i dagens och framtidens behov av innovationer och kompetensförsörjning.

Speed date med en ingenjör

Jubileumsåret Teknik 200 firas genom ett antal olika initiativ för att lyfta betydelsen av utbildning, teknik och ingenjörskap. Bland annat erbjuds Teknikmöten i en mässturné för ungdomar i åk 2 på gymnasiet. Genomgående ämnet för mässorna är att ge svar på; Vad gör en ingenjör? Sandvik deltar med ingenjörer som under olika moment förklarar hur deras jobb ser ut och vad man kan jobba med som ingenjör.

Mer information om jubileumsårets aktiviteter hittar du på https://www.teknik200ar.se/

Fem snabba frågor till två Sandvik-medarbetare som gått på Bergs


1. Hur kom det sig att du valde att studera materialdesign?
Jag visste att jag ville studera en utbildning på KTH och när jag fick möjlighet att börja på Materialteknik (som det hette tidigare), så valde jag att prova på och jag trivdes bra.

2. Vad var det bästa med utbildningen?
Att material är något som används inom allt och att utbildningen kombinerar kemi, fysik och matte.
Sedan var det dessutom en fin sammanhållning och jag träffade vänner som jag fortfarande har kontakt med efter 30 år!

3. Varför valde du Sandvik som arbetsgivare efter studierna?
Efter studierna jobbade jag kvar på KTH som doktorand i 5 år, efter det 5 år på Outokumpu Copper. Därefter började jag på Sandvik och det som lockade var Sandviks Forskning och Utveckling.

4. Vad jobbar du med idag på Sandvik?
Idag jobbar jag som R&D Specialist Gjutning och Stelning på Sandvik Materials Technology.

5. Vad är det roligaste och viktigaste med ditt jobb?
Det roligaste är alla olika stålsorter som finns på Sandvik. När man som jag jobbar tidigt i produktionskedjan med forskning inom gjutning och stelning, så kommer man i kontakt med alla stålsorter för olika applikationer. Absolut roligast är att få vara med vid utveckling och tillverkning av nya stålsorter. Jobbet är mycket varierande, som t.ex. att titta på små prover i mikroskop till att göra försök vid gjutning av 75 ton smälta i stålverket.

Karin Hansson-Antonsson

Studerade på Bergs:
1989-1995

Började på Sandvik:
20051. Hur kom det sig att du valde att plugga materialdesign?
Det var mycket på grund av min mamma som jobbat i stålbranschen väldigt länge och jag glömmer aldrig första gången jag fick se flytande stål i verkligheten. Jag hade svårt att välja vad jag ville läsa efter gymnasiet och mamma berättade om alla hennes duktiga kollegor som hade gått på Bergs (nu materialdesign).Det lät intressant så jag tänkte att de var lika bra att testa och nu har jag svårt att förställa mig att gå en annan utbildning.

2. Vad var det bästa med utbildningen?
Det är så pass få som börjar varje år så de finns en väldigt stark gemenskap och alla känner alla även över årskurserna. Det var alltid naturligt att man hjälpte varandra och man skapade ett kontaktnät som man har stor nytt av när man kommer ut på arbetsmarknaden. Det finns även en tydligt koppling till industrin där studiebesök och företagskvällar är en trevlig omväxling till allt pluggande.

3. Varför valde du Sandvik som arbetsgivare efter studierna?
Sandvik har alltid haft ett gott rykte och en tydlig närvaro på utbildningen. Så Sandvik fanns alltid med som ett av huvudalternativen efter examen. Men att jag till slut hamnade här var egentligen en slump då en klasskompis som precis börjat tipsade mig om ett jobb på Sandvik.
Att jag fortfarande är kvar nu nästan 5 år senare är dock ingen slump utan tack vare att Sandvik är en bra arbetsgivare.

4. Vad jobbar du med idag på Sandvik?
Jag är produktionsteknisk chef på Sandviken Hot (den varma delen av rörtillverkningen).
Produktionsteknik är en liten grupp med 8 stycken tekniker och ingenjörer som jobbar med processförbättringar. Målet är i grunden att tillverka rören snabbare, säkrare och med en bättre kvalitet.

5. Vad är det roligaste och viktigaste med ditt jobb?
Att vara innovativ och våga testa nytt är det som har gjort Sandvik framgångsrik genom åren och det är kul att få vara med att fortsätta den traditionen. Och att få göra det tillsammans med mina mycket kompetenta kollegor är väldigt roligt.

Lukas Larnesjö

Studerade på Bergs:
2009-2014

Började på Sandvik:
2014