Sandvik rockade på Ståldagen

Den 3 december var det dags för stålindustrins gemensamma visionsdag som arrangeras av branschorganisationen Jernkontoret. En av de medverkande var Göran Björkman, vd för Sandvik Materials Technology.

Temat för Ståldagen 2019 var ”Samverkan för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft”.

- Att kunna samverka med aktörer utanför sin egen verksamhet blir allt viktigare, inte minst för industrier som genomgår förändringar för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft, sa Bo-Erik Pers från branschorganisationen Jernkontoret som arrangerar Ståldagen som i år hade cirka 200 besökare.Sandvik rocks! I Sandviks monter visades stålgitarren upp och SMT:s Phil Etheridge som varit med att ta fram gitarren, höll ett bejublat framträdande tillsammans med Ovakos Göran Nyström.

Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology höll ett anförande tillsammans med Christina Båge-Friborg, SSAB och Göran Nyström, Ovako om hur ”Hållbarhet formar en konkurrenskraftig industri”.

- Vi ser på hållbarhet utifrån hur vi gör våra egna processer mer hållbara och även hur våra produkter bidrar till hållbarhet hos kunden och till samhället i stort, inledde Göran Björkman.

Han framhöll också att hållbarhet är en integrerad del i SMT:s verksamhet - i produktion, i marknadsföring och försäljning och i vår produktutveckling.

- Det ger ett mervärde för våra kunder som också vill säkerställa att materialet som används i deras applikationer har framställts på ett hållbart sätt. Våra kunder uppskattar att få veta att alla våra siter i Europa drivs med fossilfri el och att det redan i dagsläget är i genomsnitt 84 procent återvunnet stål i våra produkter. Störst inverkan har vi dock genom att våra produkter gör kunderna mer hållbara, t.ex. genom att de kan minska sin klimatpåverkan, sa Göran Björkman.

Se hela Ståldagens program här. (länk: https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/staldagen/staldagen-2019/).