Andreas Nordbrandt, Chairman of the Board of Directors of future Alleima, Johan Molin, Chaiman of the Board of Directors, Sandvik, Göran Björkman, Business Area Manager of SMT and future President and CEO of Alleima, Stefan Widing, President and CEO, Sandvik

Sandvik Materials Technology (SMT) börsintroduceras på Nasdaq Stockholm, 31 augusti 2022

Årsstämman i Sandvik AB beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i och börsintroducera SMT på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022. SMT byter namn till Alleima i samband med börsintroduktionen.
Läs hela pressreleasen på home.sandvik.

Läs mer om vår resa att bli ett fristående företag.

“Vi är mycket glada över Sandviks aktieägares beslut. Vi ser nu väldigt mycket fram emot att etablera Alleima som ett fristående börsnoterat bolag, och utveckla vår position som marknadsledare inom avancerade material för framtiden”, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i framtida Alleima.

”Sandviks aktieägare har idag tagit ett historiskt och viktigt beslut. Vi har sett fram emot detta och det ger oss styrkan att genomföra vår strategi fullt ut. Framöver siktar vi på att driva lönsam tillväxt genom att dra fördel av globala megatrender som spelar till vår fördel, såsom övergången till mer hållbara energikällor, energieffektivitet, elektrifiering och medicinsk tillväxt för att nämna några”, säger Göran Björkman, affärsområdeschef för SMT och tillträdande VD och koncernchef för Alleima.

Målet nu är att växa Alleima i ett flertal segment med hög tillväxt, såsom industriell värmning, medicinteknik, vätgas och förnybar energi och kemi- och petrokemisegmenten.

”Redan idag har vi en ledande position inom de flesta av de segment där vi verkar och försäljning i cirka 90 länder. Vi är en finansiell högpresterare och en teknisk ledare. Som Alleima och ett självständigt företag kommer vi att jämföras med kollegor i vår bransch, säger Göran Björkman.

Baserat på nära och långsiktiga kundrelationer, och en 160-årig historia som SMT, nu snart Alleima, utvecklar vi processer och applikationer i de mest utmanande industrierna som gör våra kunder mer effektiva, lönsamma, säkra och hållbara.

"Vi siktade på att leda vägen på hållbarhetsområdet – både genom vårt produkterbjudande och vår verksamhet", avslutar Björkman.

Alleima kommer att arrangera sin första kapitalmarknadsdag den 23 augusti. Kapitalmarknadsdagen kommer att ge djupgående genomgång av Alleimas produkterbjudande, viktigaste kundsegment, strategiska inriktning och finansiella mål som ett fristående börsnoterat företag.

Mer information om börsnoteringen och utdelningen av Alleima, inklusive informationsbroschyr, viktiga datum och händelser, samt vanliga frågor finns på home.sandvik/se/investerare/börssnotering-av-alleima/.