Affärskoncept

Vi har bestämt oss för att bli världsledande som leverantör av avancerade metalliska och keramiska material och produkter för industriell värmning – utan att ge avkall på våra mål för en hållbar utveckling.

Sedan Sandvik grundades för 150 år sedan så har vårt affärskoncept alltid varit baserat på produktinnovation, ledande teknologi och nära och långvariga relationer med våra kunder.

Våra högförädlade produkter och tjänster hjälper våra kunder att uppnå, och även överträffa, sina mål för produktivitet och produktprestanda. I nära samarbete med kunder utvecklar vi innovativa lösningar som bidrar till deras framgång.