PED och AD 2000 W0 certifikat

Direktivet för tryckbärande anordningar, PED (Pressure Equipment Directive), är obligatoriskt för nya tryckkärl och pannor i Europa sedan 2002. Följande CEN-standarder är styrande för PED:

  • EN 13445 1-9 'Unfired pressure vessels'
  • EN 13480 1-6 'Metallic industrial piping'
  • EN 12952 1-16 Water-tube boilers
  • EN 12953 1-11 Shell boilers

Dessa standarder bildar, tillsammans med PED, det som benämns 'The European Pressure Vessel Code'. Harmoniserade standarder presenteras i 'the Official Journal' www.newapproach.org (se rubriker 'Directive 97/23/EC' eller 'Standards').

'The European Pressure Vessel Code' reglerar färdiga tryckbärande anordningar såsom tryckkärl, värmeväxlare, rörledningssystem och olika typer pannor tillverkade av kunder.

Ovanstående standarder stöds av harmoniserade materialstandarder.