Godkännanden och certifikat

Sandvik Materials Technology är godkända enligt exempelvis ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Nedan finner du certifikaten i PDF-format. Kontakta oss om du har några frågor om dessa eller andra godkännanden.