Kvalitetspolicy för Sandvik Materials Technology

Total kundnöjdhet är det yttersta målet för Sandvik Materials Technology's affärsverksamhet. Kvalitet är ett mått på vår prestation, såsom våra kunder upplever den. Vår framgång på marknaden bygger på vår förmåga att möta eller överträffa våra kunders förväntningar. Perfekt kvalitet bygger på ett starkt engagemang och aktivt deltagande av alla medarbetare. Det betyder att var och en av oss ansvarar för kvaliteten i allt vi gör.

Nöjda kunder

  • På Sandvik Materials Technology är vi dedikerade att leverera produkter och tjänster som möter eller överträffar våra kunders krav och förväntningar.
  • För att lyckas, lyssnar vi alltid på våra kunder och förstår deras behov, samt genomför förbättringar både i våra processer och produkter.
  • För att ses som marknadsledande, måste vi ständigt prestera bättre än våra konkurrenter och leverera våra produkter och tjänster rätt från början, i tid, varje gång.

Noll fel

  • Noll fel är den vägledande principen i allt vi gör för att uppnå quality excellence.
  • Vår metod för att lyckas med detta är att arbeta med förebyggande åtgärder, med en "rätt från mig" mentalitet och operational excellence.

Ambitiösa mål

  • Vi sätter ambitiösa kvalitetsmål på alla nivåer i vår organisation.
  • Våra kvalitetsmål stödjer tydligt vår verksamhets behov, stärker vårt kundfokus och gör det möjligt för varje enskild medarbetare att förstå hur han/hon bidrar till kundnöjdhet och ständiga förbättringar

Ständig förbättring

  • Vårt arbetssätt bygger på en kultur av ständiga förbättringar, där alla medarbetare involveras och tar ansvar.
  • Varje medarbetares aktiva deltagande, i förbättringsarbetet av våra processer och hur vi lever upp till våra kunders krav, är nyckeln till fortsatt framgång både för Sandvik och för våra kunder.

Sandviken, februari 2013

Petra Einarsson, VD
Sandvik Materials Technology