Produkter och tjänster

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av högteknologiska produkter baserade på integrerad produktion och ledande FoU samt standardprodukter av premiumkvalitet.

Tack vare vår unika materialexpertis och vårt applikationskunnande bidrar våra produkter till ökad produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet inom en rad industrisegment. Användandet av dem leder dessutom ofta till minskad miljöpåverkan.

Produkter

  • Rostfria stål, speciallegeringar, titan och andra avancerade material i en mängd produktformer som exempelvis rör, band, tråd, stång och produkter i nära färdig form
  • Produkter för industriell värmning och motståndsmaterial

Service

För att säkerställa att våra kunders processer och/eller slutprodukter möter, eller överträffar, deras förväntningar så erbjuder vi en rad tjänster inom såväl det tekniska området som inom logistik. Våra tekniska tjänster omfattar bland annat:

  • Materialrådgivning via vårt världsomspännande säljnätverk
  • Rådgivning vid processoptimering, baserad på vårt djupa applikationskunnande
  • Produktutveckling i nära samarbete mellan kunder och vår forskning och utveckling