Forskning och utveckling

Sandvik Materials Technology har en lång tradition av innovation som stöds av betydande investeringar i forskning och utveckling. Våra FoU-centra är branschledande när det gäller framgångsrika lanseringar av nya produkter och material.

För att svara upp mot våra kunders behov så inhämtar vi systematiskt data om nya och växande utmaningar som de ställs inför. Våra ingenjörer och specialister tillbringar mycket tid ihop med kunder för att undersöka hur vi tillsammans kan finna lösningar baserade på nya eller modifierade produkter. För att möjliggöra detta så använder Sandvik sina FoU-resurser på ett mycket fokuserat sätt. Till vår hjälp så har vi bland annat utrustning och/eller provningsenheter för:

  • Utforskning av materialens mikrostruktur
  • Analys av mekaniska och fysiskaliska egenskaper
  • Datamodellering för optimering av produktionsprocesser
  • Test av elektriska element upp till en effekt på 800 kW (för gas upp till 1 MW)
  • Fullskalig provtillverkning

Våra ingenjörer har en bra kombination av akademiska meriter och praktisk erfarenhet, som de kan dra nytta av i olika utbytesprogram, bland annat med ledande forskningsinstitut och universitet över hela världen.

Exempel på nyligen utvecklade produkter

Sandvik SAF 2707 HD

Ett hyper-duplext stål utvecklat för kritiska användningsområden inom oljeraffenaderier och annan processindustri. Tack vare materialets utomordentliga korrosionsbeständighet så utklassar Sandvik SAF 2707 HD de flesta andra material i miljöer med höga kloridhalter, såsom havsvattenkylda värmeväxlare.
Läs mer om Sandvik SAF 2707 HD

Sanergy HT™

Ett förbelagt bandmaterial avsett för bränsleceller av högtemperatur- eller fastoxidtyp. Sanergy HT™ kombinerar god elektrisk ledningförmåga med hög korrosionsbeständighet, vilket bidrar till en ökad livslängd för bränslecellerna.
Läs mer om Sanergy HT™

Sanicro 25

Ett material som är utvecklat för nästa generation av kolkraftverk. Sanicro 25 är ett idealiskt material för olika typer av överhettarrör och kommer att bidra till högre effektivitet och minskade utsläpp av CO2.
Läs mer om Sanicro 25

Sandvik Finemac

Ett blyfritt automatstål för tillverkning av finmekaniska komponenter till armbandsur. Sandvik Finemac är ett miljövänligt alternativ med en skärbarhet som är lika bra eller bättre än de material som klockindustrin använder idag.
Läs mer om Sandvik Finemac