Kemikaliehantering

Sandviks strategi är att uppfylla REACH, som är den Europeiska unionens förordning om säker hantering av kemiska ämnen. REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen.

Syftet med REACH är bland annat att förbättra skyddet för hälsa och miljö från risker som förorsakas av användning av kemikalier. REACH stödjer även alternativa metoder för riskbedömning av kemiska ämnen.

För att uppfylla REACH har Sandvik Materials Technology förhandsregistrerat alla importerade och tillverkade kemiska ämnen med REACH-krav. Nästa steg blir att, under perioden 2010–2018, registrera alla ämnen där REACH kräver registrering.