Miljö- och energiinitiativ

I alla delar av vår affärskedja, från inköp av råmaterial till tillverkning och val av transportsätt, tänker vi på miljön. När vi byter ut kemikalier eller förändrar tillverkningsprocesser eller maskinpark, så är miljöaspekten alltid viktig. Detta gäller även när vi investerar i nya produktionsanläggningar eller förvärvar nya företag.

Miljömål

  • Minskade utsläpp i luft och vatten
  • Ökad återanvändning av material och biprodukter
  • Minskad risk för miljöpåverkan baserad på skadliga kemikalier

Energi- och klimatmål

  • Effektivare användning av energi och ingångsmaterial
  • Minskade koldioxidutsläpp

Produkt- och affärsutvecklingsmål

  • Öka utvecklingen av produkter som utifrån ett livscykelperspektiv stödjer principerna för en hållbar utveckling