Energiledning

För Sandvik Materials Technologys huvudanläggning i Sandviken är energikonsumtionen en av de största miljöfrågorna. Vi har därför antagit PFE, som är ett svenskt program för energieffektivitet och har ett energiledningssystem enligt den internationella standarden iso 50001. Vi är dessutom aktiva inom den europeiska handeln av utsläppsrätter av koldioxid.

Energieffektivitet

Även om energihushållning är avgörande för att bevara miljön, så är det också en ekonomisk fråga. Inom Sandvik Materials Technology så har vi intensifierat vårt fokus på energieffektivitet. Sedan 2009 har vi identifierat energibesparande åtgärder som efter genomförande sänker energiförbrukningen med cirka 52 GWh/år. Flera av åtgärderna har redan genomförts och detta har reducerat vår energiförbrukning med 20 GWh/år.