Hälsa och säkerhet

Ett av Sandvik Materials Technologys definierade mål är Total säkerhet. När vi gör förbättringar inom vårt företag så kompromissar vi aldrig med säkerheten. Att ha ett standardiserat sätt för att jobba med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är därför av största vikt. Vi identifierar faror och risker, vidtar åtgärder för att förbättra arbetsplatserna och försöker alltid minimera riskerna för våra anställda.

Våra mål inom hälsa och säkerhet

  • Ytterligare reducera antalet skador på arbetsplatsen, sjukdagar och incidenter
  • Förbättrad hälsa och välmående hos våra anställda
  • Lika möjligheter för alla inom arbetsplatsen