Produkter & tjänster

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av produkter av avancerade rostfria stål och speciallegeringar, baserat på integrerad produktion och ledande FoU.

Produktgrupper

  • Stång
  • Automatstål
  • Ämnesrör
  • Hålat borrstål

Smidesämnen, valsämnen, extrusionsämnen och stränggjutna ämnen.

Produkter gjorda av legeringar med kontrollerad värmeutvidgning, så kallade controlled expansion (CE) alloys.

Produkter och system för industriell värmning.

Produkter i nära färdig form tillverkade genom pulvermetallurgisk het-isostatisk pressning (HIP).

Gasatomiserade metallpulver

Plåt i speciallegeringar.

Precisionsband

Sömlösa och svetsade rör, rördelar och flänsar.

Ultra-fin tråd för medicinindustrin samt datorer och elektoniska komponenter.

A range of technical services based on our materials and applications knowledge and manufacturing expertise.

Services

Do you experience material problems in your equipment that you need to solve, or are you looking for a new solution? Do you need support all the way from idea generation to full scale manufacturing, or just a second opinion? Regardless of whether you look for a partner, special equipment, R&D capabilities or engineering competence, you are welcome to Sandvik Stainless Service. Our offering is based on 150 years of research, development and manufacturing experience.

Vill du veta mer?

Contact us

Life cycle assessments

Additional service offerings

Fast track

When speed is of utmost importance. Fast-track services are offered with high priority response and shortest possible delivery time.

Research partner

Sandvik can participate in, typically long-term, research programs where there is a need for additional material and manufacturing expertise.

Webshop

Buy welding consumables, corrosion coupons and more.

Visit our webshop

Kanthal heating technology services

We can help you improve your productivity, optimize the quality of your end-product or design an entirely new heating solution.

Read about Kanthal services

Case stories

Material datasheets

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 36 Nästa