Produkter & tjänster

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av produkter av avancerade rostfria stål och speciallegeringar, baserat på integrerad produktion och ledande FoU.

Produktgrupper

  • Stång
  • Automatstål
  • Ämnesrör
  • Hålat borrstål

Smidesämnen, valsämnen, extrusionsämnen och stränggjutna ämnen.

For bipolar plates and interconnects used in fuel cells and electronic components.

Precisionsband

Produkter och system för industriell värmning.

Sömlösa och svetsade rör, rördelar och flänsar.

Ultra-fin tråd för medicinindustrin samt datorer och elektoniska komponenter.

Plåt i speciallegeringar.

A range of technical services based on our materials and applications knowledge and manufacturing expertise.

Produkter gjorda av legeringar med kontrollerad värmeutvidgning, så kallade controlled expansion (CE) alloys.

Gas atomized metal powders.

Material datasheets

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 20 Nästa