18 träffar

18 träffar på alla sidor inom Om oss

Kemikaliehantering

Sandviks strategi är att uppfylla REACH, som är den Europeiska unionens förordning om säker hantering av kemiska ämnen. REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen. Syftet med REACH är bland annat att förbättra

Energiledning

För Sandvik Materials Technologys huvudanläggning i Sandviken är energikonsumtionen en av de största miljöfrågorna. Vi har därför antagit PFE, som är ett svenskt program för energieffektivitet och har ett energiledningssystem enligt den internationella

Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet är grundläggande i all vår verksamhet, oavsett om det handlar om förändringar i tillverkningsprocesser, nyinvesteringar eller produktutveckling. Alla producerande enheter inom Sandvik Materials Technology är

Kvalitetsledning

Kvalitetspolicy Kvalitetspolicy för Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technologys produkter och tjänster möter ständigt kundernas förväntningar. Vi säkerställer produkternas och materialens egenskaper genom hela tillverkningskedjan genom att använda

Miljö- och energiinitiativ

I alla delar av vår affärskedja, från inköp av råmaterial till tillverkning och val av transportsätt, tänker vi på miljön. När vi byter ut kemikalier eller förändrar tillverkningsprocesser eller maskinpark, så är miljöaspekten

Produkter och tjänster

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av högteknologiska produkter baserade på integrerad produktion och ledande FoU samt standardprodukter av premiumkvalitet. Tack vare vår unika materialexpertis och vårt applikationskunnande bidrar våra produkter till

Stålindustrins vision 2050

Genom att ta ett större ansvar för människa och miljö vill den svenska stålindustrin bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision

Utsläpp och avfallshantering

Sandvik Materials Technologys produktionssenheter runtom i världen följer tillämpliga lagar och tillstånd för sin verksamhet. Vi har ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001 för alla våra enheter. Inom företaget delar vi

Kvalitetspolicy

Total kundnöjdhet är det yttersta målet för Sandvik Materials Technology's affärsverksamhet. Kvalitet är ett mått på vår prestation, såsom våra kunder upplever den. Vår framgång på marknaden bygger på vår förmåga

Hälsa och säkerhet

Ett av Sandvik Materials Technologys definierade mål är Total säkerhet. När vi gör förbättringar inom vårt företag så kompromissar vi aldrig med säkerheten. Att ha ett standardiserat sätt för att jobba med hälsa och säkerhet

Gå till sida: 1(Denna sida) , 2 Nästa