Environmental footprint

Environmental responsibility is an integral part of our business. We take the steps necessary to minimize our environmental footprint while also ensuring that these efforts create business benefits for our customers and ourselves. To achieve this, we continue to find innovative ways throughout the value chain to minimize our environmental footprint.

Our efforts range from the production and transportation of our goods and employees, to the supply chain dealing with distribution, customer use and the recycling of our products, among other activities.

Strategií společnosti Sandvik je zajištění plné shody s REACH, což je evropská směrnice o chemikáliích a jejich bezpečném používání.

At Sandvik Materials Technology, we work daily to incorporate the principles of circular economy into our operations and our offerings.

Na všech článcích našeho obchodního řetězce, od nákupu surovin po výrobu a výběr přepravních systémů, jsou v popředí ekologické otázky.