Korroosiotaulukot

Tämän osion korroosiotiedot perustuvat pääosin yleisiin korroosiotesteihin laboratorio olosuhteissa, mitkä eivät ole suoraan verrannollisia todellisiin käyttöolosuhteisiin. Korroosiotaulukot antavat lähtökodan materiaalivalintoihin ja ovat tarkoitetut helpottamaan ymmärtämään erilaisia korroosiovaurioita jotka voivat syntyä väärän materiaalivalinnan takia. Tunnettu tosiasia on tosin se, että ruostumattoman teräksen toimivuus voi muuttua ratkaisevasti ympäristön olosuhteiden muutoksen johdosta.

S