Paineenkestolaskelmat Sandvik saumattomille putkille

Sandvikin online paineenkestolaskelma on työalu joka arvioi maksimaalisen sisäisen paineenkeston tietyille kooille ja Sandvik laaduille. Tulos jokaisesta laskelmasta esitetään arvioituna maksimi työpaineena.

Johtuen eroavaisuuksista kansallisissa säännöksissä, tämän tyyppiset laskelmat eroavat maasta toiseen, ja monia rajoituksia esiintyy. Olemme valinneet Ruotsalaisen, Saksalaisen ja Amerikkalaisen standardin joita esitämme. Myötöraja ilmoitetaan jokaiselle laadulle aina 400°C (752°F) asti.

Lue lisää paineenkestolaskelmista

Paineenkestolaskelmat

Online paineenkestolaskelma on työkalu jolla arviodaan korkein sallittu sisäinen paine putkille.

Maksimi työpaineen laskin